Властивості та якості композиції

Властивості та якості композиції наступні:

Гармонійна цілісність – відображає взаємозв’язок між конструктивним рішенням і композиційним втіленням

Підпорядкованість елементів – підпорядкування другорядних елементів головним

Композиційна рівновага – стан форми, в якому елементи збалансовані між собою

Симетрія– принцип організації композиції, в якому елементи розміщені симетрично відносно площини, осі або центру

Асиметрія – принцип організації композиції, який базується на динамічній врівноваженості елементів

Динамічність – характеризує форму, активно односторонньо направлену

Статичність – стан спокою, рівноваги

Єдність характеру – створення єдиного сприйняття композиції


3. Засоби композиції

Композиційний прийом - прийом, що втілюється іншими засобами композиції

Пропорції– рівність двох відношень

Масштаб- величина, яка отримується від співставлення розмірів даного виробу з величиною аналогічних виробів, які приймаються за еталон

Масштабність– співрозмірність розмірам людини

Метр – багаторазове, з однаковим інтервалом, повторення будь-якого елементу

Ритм – поступова кількісна зміна в ряду елементів (наростання або зменшення чергувань)

Контраст – різко виражена протилежність однорідних елементів форми

Нюанс– відношення форм, які незначною мірою відрізняються властивостями

Колір– засіб організації композиції

Тіні – поєднання чергувань освітленості окремих елементів

Пластика– плавне поєднання окремих елементів


9541919072041120.html
9541996453855368.html
    PR.RU™