F1x54 - переважно з депресивними симптомами,

F1x52 - переважно галюцинаторний,

F1x51 - переважно маячний,

F1x5 - психотичний розлад.

F1x41 - з судомами,

F1x40 - без судом,

F1x31 - з судомами,

F1x30 - неускладнений,

F1x25 - регулярне зловживання,

F1x21 - на даний момент утримання,

F1x20 - на даний момент утримання,

F1x06 - з судомами,

F1x05 - з комою,

F1x04 - з розладами сприйняття,

F1x00 - без ускладнень (звичайне

Змазана мова;

Порушення уваги,

6. зниження критичності,

Б 7. хитка хода;

8. втрата рівноваги стоячи,

10. ністагм,

11. розлади свідомості (оглушення,

ступор, кома);

___________________________________

12. гіперемія обличчя,

13. ін'єкованість склер.

сп'яніння);

F1x01 - з травмою чи іншими тілесними

ушкодженнями;

F1x02 - з іншими медичними ускладнен-нями, наприклад аспіра­цією блювотних мас, кровавою блювотою чи інше,

F1x03 - з делірієм,

F1x07 - патологічне сп'яніння

F1x1 - вживання із шкідливими

наслідками

F1x2 - синдром залежності

але в умовах, що виключа­ють вживання

(у лікарні, тюрмі чи ін.);

F1x22 - контрольована залежність, на

даний момент під клінічним спостере-женням, на підтримуючій чи замісній терапії (метадон, ніко­тинова жуйка чи ін);

__________________________________

F1x23 - на даний момент утримання, але на лікуванні викликаючи­ми відразу чи блокуючими ліками (налтрексон, дісульфірам, антабус);

F1x24 - активна залежність, на даний момент вживання ПАР;

F1x26 - дипсоманія (епізодичне вживання)

F1x3 - стан відміни.

F1x4 - стан відміни з деліріем.

F1x50 - шизофреноподібний,

F1x53 - переважно поліформний,

F1x55 - переважно з маніакальними симптомами,

__________________________________

F1x56 - змішаний

F1x6 - амнестичний синдром (корсаків-ський психоз)F1x7 - резидуальний психотичний роз-лад і психотичний розлад з пізнім (відставленим) дебютом.

F1x70 - ремінісценції

F1x71 - розлад особистості чи поведінки, F1x72 - резидуальний афективний роз-лад,

F1x73 - деменція,

F1x74 - інше стійке когнітивне порушення;

F1x75 - пізно виниклий психотичний розлад з пізнім (відставле­ним) дебютом,

F1x8 - інші психічні та поведінкові розлади

F1x9 - неуточнені психічні та поведінкові розлади.

__________________________________

Загальні етапи розвитку наркоманій

1. Етап: Етап зловжи­вання без розвит­ку залежності

Інтоксикації чергуються зі станами тверезості. Клінічна симптоматика наркоманій відсутня, немає тяжких соматичних розладів.

Основні стадії:

1) Ейфорія, як суб'єктивне відчуття насолоди,

2) Формування надання переваги одній наркотичній речовині,

3) Регулярність приймання,

4) Нівелювання початкового ефекту наркокотику.

2. Етап: Продрома хвороби

Збільшується добова толерантність, можливість багаторазового протягом доби введення наркотичної речови- ни, виникають явища десинхронозу - постійно підвищений життєвий тонус, короткий неспокійний сон, невиразність добових коливань активності.

________________________________

3. Етап І стадія хвороби

Регулярне приймання психоактивної речовини. Зростаня толерантності, слабшання захисних реакцій, зниження імовірності токсичних реакцій, зміна форми вживання (синдром зміненої реактивності). Спостерігається обсесив-ний (нав'язливий) потяг до інтоксикації, здатність досягнення психічного ком-форту тільки у стані сп'яніння.

4.Етап ІІ стадія хвороби

Представлена трьома наркоманічними синдромами:

1) синдромом зміненої реактивності,

2) синдромом психічної залежності,

3) синдромом фізичної залежності.

5.Етап IIIстадія хвороби

Представлена більш розвиненими ніж у другій стадії вказаними синдромами залежності. Психоактивна речовина виконує тонізуючу роль, тільки за допомогою неї досягається підвищення активності організму.

________________________________

Великий наркоманічний синдром

включає основні синдромальні прояви патологічних процесів, які розвиваються в організмі при зло­вживанні психо-активними речовинами.

Він має наступну структуру:

I. Психічна залежність

II. Фізична залежність

а) абстинентні явища,

б) компульсивний потяг до наркотику,

в) пов'язування відчуття комфорту виключно зі станом сп'яніння,

Зміна первинної реактивності до психо-

активних речовин:

а) зміна форми вживання ПАР;

б) зміна форми сп'яніння,

в) зміна толерантності,

г) мітридатизм (звикання до отрути).

ІV. Психотоксична дія.

V. Соматотоксична дія.

_________________________________

Психічна залежність - стан або умова, за якої ПАР викликає потужне бажання періодично чи постійно вживати її з метою відчуття задоволення або уникнення дискомфорту.

Ознаками психічної залежності є:

· незадоволення відсутністю наркотику,

· пожвавлення при згадці про нього, про причину, яка стоїть на заваді його вживання, або про свій наркотичний досвід (як правило, це єдина у хворого тема для розмови),

· ставлення до наркотизації некритичне,

· все пов'язане з нею набуває позитив-ного забарвлення,

· поступово формується стійке пе­реконання, що існуючий дискомфорт можна здолати тільки за допомо­гою чергової дози ПАР, і що

· її вживання і є найвищою в житті насоло­дою,

· якщо звичайна людина здатна радіти з різних приводів у своєму житті, то наркоман - лише від вживання наркотику.

· тільки у стані інтоксикації він відчуває приплив сил, підвищення працездатності, позбав­бавляється тривог та турбот.

_________________________________

· стан інтоксикації стає для ньогосинтонічним (тобто новою нормою).

Фізична залежність — стан нездатності переносити значні відхи­лення у фізичному статусі (абстинентні розлади), які виникають за умови припинення надходження в організм речовини, що його викли­кала.

Цей стан має наступні компоненти:

1.Компульсивний потяг - (compulsion – примушування) нездо­ланне прагнення до наркотизації, яке досягає інтенсивності

життєвих потягів (голоду, спраги).

Він визначає:

- настрій хворого,

– його поведінку,

– нівелює критику.

Всі думки та прагнення хворого спрямовуються на пошук наркотику і здолання перешкод на цьому шляху.

Компульсив­ний потяг, на відміну від психічного, супроводжується вегетатив-ними ознаками, а саме:

-розширенням зіниць,

-гіпергідрозом,

-сухістю у роті та

-тре­мором. _________________________________


9541332574130290.html
9541390390103741.html
    PR.RU™