Розрахунок інтегрованого факторного показника для побудови багатокутника конкурентоспроможності

№ п/п Фактори конкурентоспроможності Експертна оцінка Коефіцієнт вагомості Інтегрований факторний показник
Кукурудза на зерно ФГ «Агро-Сан» Кукурудза на зерно ФГ «Калина» Кукурудза на зерно ФГ «Агро-Сан» Кукурудза на зерно ФГ «Калина»
Якість 4,5 0,2 ? ?
Колір 4,5 0,15 ? ?
Форма 4,5 0,1 ? ?
Засміченість 0,1 ? ?
Вміст зернової домішки 4,5 0,1 ? ?
Вологість 4,5 0,15 ? ?
Вмість сміттєвої домішки 0,1 ? ?
Зараженість шкідниками 4,5 0,1 ? ?
Сумарна оцінка * * ? ? ?
Коефіцієнт конкурентоспроможності * * * ? ?

Практичне заняття 9. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства

Мета завдання:освоєння методики вибору чинників визначення рівня конкурентоспроможності підприємства

План заняття

1. Основні чинники рівня конкурентоспроможності підприємства.

2. Метод оцінки конкурентоспроможності на основі теорії конкурентних переваг.

3. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції.

4. Метод на підставі визначення рівня фінансової стійкості підприємства.

Література: [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 23]

Питання для самостійної роботи

1. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів.

Твердження.Визначте, правильні чи неправильні твердження.

1. Внутрішня конкурентна перевага − це перевага у властивостях товару, яка створює «цінність для покупця» внаслідок повнішого задоволення його потреби.

Так Ні

2. Зовнішня конкурентна перевага − це перевага підприємства у витратах виробництва, яка створює «цінність для виробника» внаслідок вищої його продуктивності.

Так Ні

3. Показник концентрації нечутливий до різних варіантів розподілу часток ринку між конкурентами.Так Ні

4. Індекс Херфіндала зменшується зі зростанням концентрації у галузі, а в умовах чистої монополії Іх = 1.

Так Ні

5. У галузі, де діє 100 рівносильних підприємств з рівними частками, Іх=0,01.

Так Ні

6. В основі методу заснованому на теорії ефективної конкуренції лежить оцінка 3-х групових показників або критеріїв конкурентоспроможності.

Так Ні

7. Метод оцінки конкурентоспроможності підприємства на підставі рівня фінансової стійкості підприємства охоплює фінансову діяльність підприємств, яка має велике значення в умовах ринкової економіки.

Так Ні

Терміни і поняття.До кожного з перелічених визначень доберіть відповідний термін або поняття

1. 0,31В + 0,19Ф + 0,40РТ + 0,10ПП

0,29КА+ 0,20КП + 0,36КЛ + 0,15КО

0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КМ + 0,13КР

ФП ЕЗ ЕВ


9540126857282376.html
9540176660560359.html
    PR.RU™