РОЗДІЛ IV СТАДІЙНІСТЬ РОБІТ З ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТУ

Стадійність робіт з відновлення об’єкту рекомендують проводити в три етапи здійснення проекту в натуру: підготовчого, відновлювального та повсюдних робіт. Кожний з цих етапів повинен включати заходи відновлення природних та архітектурно-планувальних об’єктів.

Підготовчі роботи на даному об’єкті включають детальну інвентаризації зелених насаджень. В партерній частині проводимо зрізання усіх дерев, з подальшим викорчовуванням пеньків, завантаження і вивезення їх з території. В зеленцях проводимо викопування усіх рослин, крім туї західної «Smaragd». В стаціонарних контейнерах при вході в університет також видаляємо усі декоративні рослини. Вивезення смітників з території. Видалення в правій частині партеру пошкодженого ліхтаря.

Відновлювальні роботи передбачають вирівняння ґрунту у партерних частинах і на площі зеленців. Викопування ям під посадку одиноких саджанців, і траншей під бордюри з барбарису і спіреї, внесення добрив під посадку. Посадка всіх декоративних рослин, спочатку в центральній частині партеру, потім по краях, а також посадка декоративних рослин у зеленці. Створення газону в партерних частинах. Посадка рослин у стаціонарні контейнери біля входу в університет. Засипання, вирівнення і ущільнення у місці де наявне осідання ґрунту. Відновлення твердого покриття. Проведення поточного ремонту лавочок і велопарковки.

Повсюдні роботи передбачають засипання мульчі в місцях згідно проекту. Встановлення ліхтаря в правій частині партеру. Розташування лавочок і урн для сміття згідно проекту. Прибирання території і вивіз сміття

Висновки:

Для проведення реставрації скверу, який розміщений на проспекті Волі 13 біля головного корпусу СНУ ім. Лесі Українки, ми провели передпроектне вивчення території. На основі архівних матеріалів та існуючої документації було проведено аналіз історичного розвитку об’єкту, результати досліджень занесено у паспорт об’єкту. При аналізі містобудівельних умов, враховуючи місцерозташування, його прохідність території з усіх сторін, даний об’єкт можна назвати транзитним сквером.

В результаті інвентаризації було встановлено, що на території ростуть хвойні дерева і чагарники, асортиментом в 10 різних видів, а також присутні багаторічники. В загальному дерева та чагарники знаходяться в доброму та задовільному стані. Деякі екземпляри дорослих дерев ялини колючої та туї західної колоновидної уже втратили, а інші частково втрачають свої декоративні властивості.

Рослинність в зеленцях вирізняється своїм видовим різноманіттям. Асортимент рослин представлений хвойними чагарниками різних видів і багаторічниками. Їх декоративність на даний час дуже низька. Основною причиною є відсутність проведення своєчасних доглядів.

Малі архітектурні форми на території розміщені не рівномірно, потребують проведення поточного ремонту, а також заміни на нові.

На основі всіх цих даних, була проведена реставрація партерної частини, зеленців під корпусом, і стаціонарних контейнерів при вході. В результаті був складений проект виконаний у регулярному стилі, але саме оформлення близьке до українського орнаменту. Асортимент рослин представлений видами, які не потребують частих доглядів, декоративні якості яких зберігаються протягом тривалого періоду, ефектно виглядають і підкреслюють парадність даного об’єкту, завдяки різноманітністю форм і їх забарвленню.

Але все ж необхідно пам’ятати, що рослинність постійно розвивається, змінюється, старіє, тому потребує належного професійного нагляду і підтримки. Якщо вони відсутні, то композиції через певний час втратять декоративний вигляд і просто перетворяться в зелені насадження.

Список використаних джерел:

1. Аксенова Н. А. Деревья для садоводства и озеленения / Н. А. Аксенова, Л. А. Фролова. – М. : МГУ, 1989. – 155 с.

2. Боговая И. О. Озеленение населенных мест / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. – М. : Агропромиздат, 1990. – 239 с.

3. Грибкова С. И. Проблемы создания устойчивой системы зеленых насаждений с учетом экологических условий города. Новые приемы озеленения / [Електронний ресурс] / [С. И. Грибкова, С. В. Кильдишева] // Джерело: портал ecocity.ru. – Режим доступу: http://www.ecocity.ru/ insertfiles/_5.pdf

4. Жирнов А. Д. Рослинні композиції садів і парків : навч.-метод. посіб. / А. Д. Жирнов, Я. В. Мельничук. – Львів : УкрДЛТУ, 1998. – 42 с.

5. Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, затверджено Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 N 8 [Електронний ресурс] / Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. – Офіц. джерело : сайт ВР України – zakon.rada.gov.ua – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0082-07

6. Кліматичні дані Луцька [Електронний ресурс] – Джерело : сайт meteoprog.ua – Режим доступу : http://www.meteoprog.ua/ua/climate/Lutsk/

7. Колосок Б. Луцьк. Архітектурно-історичний нарис / Б. Колосок, Р. Метельницький – К. : 1990. – 131-136 с.

8. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць : Підручник для студ. вузів / В. П. Кучерявий . – Львів : Світ, 2005 . – 455 с.

9. Листяні дерева і чагарники [Електронний ресурс] – Джерело : сайт розсадника декоративних рослин PROXIMA – Режим доступу: http://proxima.net.ua/listvennie-derevja-i-kustarniki.html

10. Пясецький В. Вулиці і майдани Луцька / В. Пясецький, Ф. Мандзюк – Луцьк 2005. –66-71 с.

11. Улейская Л. И. Живые изгороди / Л. И. Улейская, Л. Д. Комар-Тёмная. – М. : ЗАО Фитон+, 2005. – 224 с.

Додатки


9536953271141375.html
9537025335985392.html
    PR.RU™