Забезпечення доступу громадян до інформаціїНаціональна рада не може делегувати свої повноваження третім особам, а член Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Національну раду.

Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом України. Національна рада є повноважною при призначенні не менше шести її членів.

Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз.

Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був (були) призначений (призначені) Верховною Радою України. Припинення повноважень члена Національної ради відбувається відповідно до постанови Верховної Ради України. Президент України призначає члена (членів) Національної ради протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був призначений Президентом України.

Національна рада в межах своїх повноважень забезпечує права телеглядачів і радіослухачів. Національна рада організовує проведення досліджень аудиторії телеглядачів і радіослухачів, інші соціологічні дослідження з проблем стану телерадіомовлення, а також опитування аудиторії щодо популярності та якості програм чи передач, які транслюються (ретранслюються) телерадіооргані-заціями.

Національна рада здійснює аналіз та узагальнення звернень і пропозицій громадян у сфері телерадіомовлення, за наслідками їх розгляду вживає відповідних заходів реагування.

Національна рада інформує громадян про свою діяльність у засобах масової інформації. Національна рада має право виступати засновником (співзасновником) друкованих засобів масової інформації.Національна рада здійснює:


— нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення;

— нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення;

— нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій;

— нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів;

— нагляд за дотриманням стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм;

— нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері кінематографії;

— нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки вітчизняного продукту у їх програмах (передачах) та щодо вживання мов при здійсненні телерадіомовлення;

— нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

— нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки іноземних інвестицій у їх статутному фонді;

— застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до закону;

— офіційний моніторинг телерадіопрограм.

Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме:

— ліцензування телерадіомовлення;

— ліцензування провайдерів програмної послуги;

— участь у розробці та погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення;

— розробку умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення;9535039403307441.html
9535096559054750.html
    PR.RU™