Це територія з високою щільністю дерев. Рослинні угруповання, що формуються на таких територіях, є характерними для великих площ суходолу в різних районах Земної кулі.

Характеристика екосистеми : Ліс

Доповідь готувала Кириченко Валерія

Рік

м. Біла Церква

План

- Характеристика екосистеми, вибрану для спостереження за рослинами. Рослинний та тваринний світ(в мішаних лісах України).

- Систематичне положення декількох рослин різних життєвих форм цієї екосистеми.

- Екологічні групи рослин. Царства рослин. Їхня взаємодія з іншими.

-Вплин екологічних чинників на життєдіяльність рослин.

-Народні прикмети

Ліс — це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище.

Це територія з високою щільністю дерев. Рослинні угруповання, що формуються на таких територіях, є характерними для великих площ суходолу в різних районах Земної кулі.

Їхніми найважливішими функціями є зв'язування вуглекислого газу, утворення біотопів, придатних для життя багатьох видів тварин, рослин та грибів, регулювання гідрологічного режиму, розвиток та підтримка ґрунтів.

Ліси можна знайти в будь-якому регіоні, де природні умови придатні для сталого росту дерев, вище від рівня моря (а подекуди і нижче), до лінії альпійських лук, за винятком місцевостей, де природна частота вогнепалів надто велика, або середовище зазнає пресу з боку природних або антропогенних факторів (виїдання дикими або свійськими тваринами лісового підросту, вирубка людиною).

Флора нижчих і вищих видів рослин України нараховує понад 25000. За спектром основних життєвих форм всі види рослин поділяються на дерева, кущі, напівкущі, багаторічні трав'янисті рослини, дворічні та однорічні.


9532174715577229.html
9532297733452424.html
    PR.RU™